CABIROLS. Excursió: Roses- Serra de Verdera - Palau- Roses

Excursió: Roses - Serra de Verdera - Paulau - Roses. 7.00h. Vocal: Miquel Font (610 263 683)