Ball amb Band Gogh Duet a Espolla

Ball amb el grup Band Gogh Duet a la Societat la Fraternal d'Espolla. A les 18.00h. Contacte i més informació: espolla.cat